SOFF stödjande medlem till Institutet Mot Mutor (IMM)

Säkerhets- och försvarsföretagen har blivit stödjande medlem i Institutet Mot Mutor, som är en ideell näringslivsorganisation, vilket innebär ett engagemang att arbeta aktivt med att bekämpa mutor. Våra medlemsföretags långsiktiga framgångar beror starkt på förmågan att uppvisa hög integritet i upphandling och affärsrelationer, varför SOFF ställer höga krav på medlemsföretagens etiska agerande.

Genom Institutet Mot Mutor (IMM) är det svenska näringslivet pådrivande i kampen mot mutor. En viktig del av arbetet utgörs av självreglering genom en näringslivskod om otillbörliga förmåner av olika slag såsom till exempel gåvor och belöningar. Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923. Ett viktigt arbete sker inom Etiknämnden (IMM:s sakorgan) som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden ska verka för god sed inom det område som omfattas av Näringslivskoden. Etiknämndens offentliggjorda beslut kan ni finna här.

Läs mer på Institutet mot mutors hemsida och mer om SOFFs arbete med etikfrågor.