SOFF och FXM lanserar verktyg mot korruption

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, och FXM, Försvarsexportmyndigheten, presenterar i dag en gemensam antikorruptionsutbildning. Den nätbaserade kursen är tänkt att stärka företagen i försvars- och säkerhetsbranschen i deras antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området.

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, och FXM, Försvarsexportmyndigheten, presenterar i dag en gemensam antikorruptionsutbildning. Den nätbaserade kursen är tänkt att stärka företagen i försvars- och säkerhetsbranschen i deras antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området. SOFF kommer ställa som krav att alla företag som är knutna till organisationen genomgår utbildningen och FXM kommer uppmana de företag som söker stöd hos myndigheten att göra den. Utbildningen kommer också vara obligatorisk för anställda vid FXM. SOFF är den första branschorganisationen i världen på försvarsområdet som utvecklat en online-utbildning på antikorruptionsområdet.

Kursen kombinerar kunskap om lagstiftningen på området med övningar och tips på hur man arbetar vidare med frågorna.

– Det är mycket viktigt att arbeta med de här frågorna. Korruption är oetisk, olaglig och förvrider konkurrensen till nackdel för den konkurrenskraftige. Ju renare konkurrens, desto bättre för den som tillverkar högteknologiska och kostnadseffektiva produkter på det sätt om vi gör i Sverige. Jag tycker att vi ska göra antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga. Att varumärket Sverige står för omutlig. Ett av skydden mot korruption är nämligen att ha ett varumärke där man uppfattas som transparent och omutlig, säger FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.

Robert Limmergård, SOFF:s generalsekreterare säger i en kommentar:

– Korruption hämmar öppen konkurrens. Ingen marknad är immun men riskerna på försvarsmarknaden är ofta högre eftersom affärer ibland måste omges av säkerhetspolitisk och kommersiell sekretess. Det ställer höga krav på ett ansvarsfullt agerande från säkerhets- och försvarsföretagen genom att vidareutveckla antikorruptionsarbetet samt avstå från affärer där riskerna är för stora.

Utbildningen finns tillgänglig on-line:
http://fxm.se/utbildning/

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF:s syfte är skapa bästa möjliga konkurrenssituation för medlemsföretagen genom att främja deras handelsförutsättningar och stödja marknadsaktiviteter. Föreningen har ca 60 medlemsföretag varav huvuddelen är små- och medelstora företag. Tillsammans omsätter de ca 30 mdkr i säkerhets- och försvarsrelaterad försäljning.
www.soff.sunfish.se

FXM, Försvarsexportmyndigheten, främjar export inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Myndigheten företräder även svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga exportkontrollen.
www.fxm.se