SOFF presenterar förslag på 20 punkter för strategisk dialog mellan myndigheter och företag

Den globala försvarsmaterielmarknaden har med de senaste årens utveckling fått en ökad betydelse för Sveriges försvarslogistikförsörjning. I denna utveckling är företagen centrala.

Industriellt deltagande i internationella materielsamarbeten kan generera positiva effekter för både beställare och leverantörer, och bidra till att fördjupa säkerhetspolitiska relationer med viktiga samarbets­länder.

Läs mer här.