Sex nya medlemsföretag i SOFF

SOFFs styrelse beslöt idag att välkomna sex nya medlemsföretag till föreningen. Ett skäl till att SOFF växer kraftigt är att föreningen under året infört en ny avgiftsmodell för mindre företag där en ny kategori – mikroföretag – introducerades.

Den 1 januari 2015 kommer SOFF att ha 14 medlemsföretag inom ”mikrokategorin”.

Läs mer om våra medlemskap här.

Nyvalda medlemmar vid styrelsemötet den 16 december 2014:

MilitaryWorks AB
Hammar maskin AB
Swedish Steel Yacht AB
Lidan Marine AB
Expisoft AB
Taiga AB

Vi hälsar våra nya medlemsföretag varmt välkomna!

Bild: Robert Limmergård tillsammans med Military Works vd Mikael Karlsson på Försvarsföretagsdagarna 2014.