Verksamhetsplan 2015

I verksamhetsplanen för 2015 beskrivs SOFF:s verksamhetsidé, målsättningar och branschens viktigaste ställningstagande om den framtida utvecklingen av säkerhets- och försvarsindustrin.

Verksamhetsplan 15 redovisar varför SOFF driver olika frågor och åtgärder, vad och hur vi avser arbeta under det kommande året för att möta de utmaningar och möjligheter som denna industri står inför samt vilka frågor som är de viktigaste.

Här kan ni läsa hela verksamhetsplanen.