Erik – ny akademisk praktikant på SOFF

Erik Balod kommer att praktisera på SOFF:s kansli fr.o.m. 19 januari t.o.m. 29 maj 2015.

SOFF samverkar med beslutsfattare på myndigheter, universitet, riksdag och departement dagligen inom försvars- och säkerhetsområdet.  Erik har precis avslutat säkerhetspolitiska studier på Försvarshögskolan (FHS) och har därmed en för verksamheten mycket relevant bakgrund.

Under sin tid på föreningen kommer Erik att interagera och besöka många medlemsföretag samt samarbetsaktörer.