SOFF tar över ansvaret för Teknik och säkerhetsforum

Teknik och säkerhetsforum är en plattform för en öppen och bred dialog mellan säkerhets- och försvarsföretag samt samhället i övrigt.

Forumet lägger särskild tonvikt på kopplingen mellan säkerhetspolitik, teknologiutvecklingen samt säkerhets- och försvarsföretags roll i dessa sammanhang. Forumet skapades 2011 av Saab, Kockums och BAE Systems Hägglunds men det operativa arbetet utfördes av JKL Group.

Fr.o.m. november 2014 har SOFF huvudansvaret för att driva plattformen vidare. Under våren och hösten 2015 kommer en rad seminarier och föreläsningar att arrangeras av Teknik och säkerhetsforum. Först ut är Gunnar Hedberg som varit ordförande för luftförsvarsutredningen.

Luftförsvarsutredningen har haft som uppdrag att analysera vilka krav som kommer att ställas på luftförsvaret bortom 2040. Gunnar Hedberg kommer att presentera utredningens slutsatser den 12 februari kl. 17:00 på Teknikföretagen Storgatan 5.

Om du är intresserad av att lyssna på detta föredrag så kan du besöka Teknik och säkerhetsforums hemsida www.teknikochsakerhet.se för att veta mera.

Läs hela nyhetsbrevet här.