SOFF ordförande för nordiska försvarsindustrisamarbetet

Fr.o.m. den 1 januari 2015 innehar SOFF ordförandskapet för Joint Nordic Defence Industry Cooperation Group (JNDICG).

På bilden: Niklas Alm (SOFF) i mitten från Försvarsföretagsdagarna 2013

JNDICG vilar på ett samverkansavtal från 2012 mellan försvarsindustriföreningarna i Danmark (FAD), Finland (AFDA), Norge (FSi) och Sverige (SOFF).

Ordförandeskapet följer ordförandeskapet för det nordiska försvarspolitiska samarbetet NORDEFCO som under det närmaste året leds av Sverige. Ytterst syftar JNDIGC till är att stärka konkurrenskraften hos den nordiska försvarsindustrin på både den nordiska marknaden och på den internationella försvarsmarkanden.

SOFF:s ställföreträdande generalsekreterare Niklas Alm kommer att agera ordförande.

Läs hela nyhetsbrevet här.