En stark FoU-agenda – policy PM från SOFF

Framtida möjligheter till att utveckla nya förmågan avgörs till största del av fortsatta investeringar i forskning och teknologiutveckling. Av SOFF:s medlemsföretags totala omsättning på ca 33 mdkr under år 2013 avsattes ungefär 18 procent av till forskning och utveckling. Det gör försvarsindustrin till den mest forskningsintensiva branschen i förhållande till sin omsättning i Sverige.

Europa svarar samtidigt för ca. 10 procent av världens FoU-satsningar inom försvars- och samhällssäkerhet. Svag ekonomisk utveckling har inneburit att Europa tappar mark till sina snabbväxande asiatiska och amerikanska motsvarigheter.

SOFF ser särskilt tre viktiga frågor som behöver beaktas; 1) uppdelningen mellan kommersiell och militär forskning, 2) prioritering av forskningsområden, samt 3) behovet av demonstratorer.

SOFF:s policy PM om forsknings- och teknikutveckling.