SOFF lämnar remissvar om personalförsörjning

SOFF har yttrat sig med anledning av utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning (SOU 2014:73). Grunden till utredningen är att Försvarsmakten har 195 olika befattningar, för vilket det inte är inte orimligt att flera skulle kunna "delas" med en annan arbetsgivare eftersom flera arbetsuppgifter är likartade.

För Säkerhets- och försvarsföretagen som levererar tjänster och produkter till försvarsmyndigheterna är främst den första aspekten – om Försvarsmaktens militära personalförsörjning – vars skrivningar och förslag vi finner nödvändigt att kommentera för att underlätta ett effektivt personalförsörjningssystem. SOFF kommenterar ett antal åtgärder och förslag vilka företagen bedömer kan underlätta Försvarsmaktens framtida personalförsörjning.

Remissvaret går att lära här.