Så kan det svensk-finska försvarssamarbetet utvecklas

Robert Limmergård skriver tillsammans med AFDA:s Tuija Karanko idag på DI Debatt/Helsingin Sanomat om svensk-finska försvarssamarbetet.

Ett fördjupat industriellt samarbete mellan länderna kan stärka försvarssamarbetet som helhet och bidra till en kostnadseffektiv materielutveckling, men samarbetet kan bli ännu bättre genom kloka politiska beslut på åtminstone tre områden som identifieras i artiklarna.

Läs mera i DI Debatt samt Helsingin Sanomat.