Limmergård invald i europeiska branschorganisationens styrelse

SOFF:s Generalsekreterare Robert Limmergård valdes idag in som ny styrelseledamot av Aerospace & Defence Industries Association of Europe (ASD), branschorganisationen som täcker försvars-, rymd- och flygindustrin i Europa.

– Ett konkurrenskraftigt Europa och ett EU som satsar på ny teknologi är en förutsättning för vår konkurrensförmåga, säger SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård.

För SOFF är det viktigt att bidra till regelverksutvecklingen på den internationella marknaden, i första hand inom EU och USA, eftersom denna styr marknadens villkor och tillgänglighet. På europeisk nivå handlar det främst om implementeringen av EU:s försvarsupphandlingsdirektiv.

– Protektionistiska mönster medför att marknaden utvecklas ojämnt. Regelverket kan användas för att öppna upp marknaden, men även för att stänga ute konkurrerande länders företag om man så önskar. För företagen i Sverige noterar vi att regelverket styr hur långt och hur fort de enskilda länderna rör sig i riktning mot en öppen och konkurrensutsatt marknad, konstaterar Robert Limmergård.

Robert tar plats i styrelsen tillsammans med bl.a. Airbus koncernchef Tom Enders, BAE Systems Ian King och nyvalde ASD-ordförande Mauro Moretti tillika koncernchef för Finmeccanica. Saabs koncernchef Håkan Bushke omvaldes till styrelsen. Tillsammans representerar branschföreningen 3 000 företag som med 778 000 medarbetare har en omsättning på 1 800 miljarder kronor.

ASD:s styrelse 2015/2016:

* Daniele Romiti, CEO, AGUSTA WESTLAND
* Fabrice Brégier, President & CEO, AIRBUS
* Tom Enders, CEO, AIRBUS GROUP
* Guillaume Faury, President & CEO, AIRBUS HELICOPTERS
* Ian King, CEO, BAE SYSTEMS
* Eric Trappier, CEO, DASSAULT AVIATION
* Thomas Diehl, President & CEO, DIEHL
* Mauro Moretti, CEO, FINMECCANICA
* Antoine Bouvier, CEO, MBDA
* Fernando Abril-Martorell, Chairman, INDRA
* John Rishton, CEO, ROLLS-ROYCE
* Håkan Buskhe ,President & CEO, SAAB
* Jean-Paul Herteman, CEO, SAFRAN
* Patrice Caine, CEO, THALES
* Paul Everitt, CEO, ADS
* Carlo Festucci, Secretary General, AIAD
* Volker Thum, Managing Director, BDLI
* Marwan Lahoud, President, GIFAS
* Adolfo Menéndez, President, TEDAE
* Tuija Karanko, Secretary General, AFDA
* Josef Kaspar, President, ALV CR
* Marek Darecki, CEO WSK PZL RZESZÒW, APAI
* Ron Nulkes, Managing Director, NIDV
* Robert Limmergard, Secretary General, SOFF