Regelverk som kraftigt avviker från partnerländers

SOFF träffade ledamöterna i KEX-utredningen

Den 4 maj 2015 träffade SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård tillsammans med Håkan Buskhe Saab, Peter Nygren BAE Systems Hägglunds, Lena Gillström BAE Systems Bofors samt Lars Phil från Nammo ledamöterna i Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX).

Syftet med mötet var att redogöra för hur en skärpt exportkontroll till icke-demokratiska länder kan påverka försvarsföretagens förutsättningar för internationell handel och samverkan. I anslutning till mötet överlämnades en kort inlaga till utredningen som redogör för SOFF:s viktigaste ställningstaganden i frågan.

Inlagan finns att läsas här.