Partierna om försvars- och säkerhetspolitiken

Den 15 oktober väntas regeringen överlämna "Försvarspolitisk proposition för perioden 2021–2025" till Riksdagen.
Igår avslutades dock den s.k. allmänna motionsperioden, under vilket Sveriges riksdagsledamöter har haft möjlighet att uttrycka sin vilja.

Vi har, liksom tidigare år, gått igenom motionerna och sammanställt flertalet inom försvars- och säkerhetspolitiken. En slutsats är att av de 3700 motionerna är betydligt fler motioner i år relaterade till försvars- och säkerhetspolitiken, inte minst frågor om civilt försvar och totalförsvar.

Försvars- och säkerhetspolitiken
Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid

Motion 2020/21:677 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2020/21:3010 av Lars Püss m.fl. (M)
Natomedlemskap för Sverige

Motion 2020/21:3240 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Sverige behöver Natomedlemskap

Motion 2020/21:1205 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2020/21:3429 av Allan Widman m.fl. (L)
Liberal försvarspolitik

Motion 2020/21:3111 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:3443 av Pål Jonson m.fl. (M)
Ett starkt svenskt försvar

Motion 2020/21:2950 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Ett mer krigsdugligt militärt försvar i hela landet

Motion 2020/21:2972 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2020/21:2775 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

 

Försvarsmarknaden
Motion 2020/21:3442 av Pål Jonson m.fl. (M)
Materiel, forskning och industri

Motion 2020/21:2249 av John Widegren (M)
Utveckla svensk försvarsindustri

 

Cyber- och hybridförsvar
Motion 2020/21:3447 av Pål Jonson m.fl. (M)
Sveriges förmåga att stå emot hybridhot

Motion 2020/21:3444 av Pål Jonson m.fl. (M)
Cybersäkerhet och cyberförsvar

Motion 2020/21:3086 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2020/21:1508 av Robert Hannah (L)
Sverige ska verka för en konvention om cyberkrigföring

 

Totalförsvar, civilt försvar och samhällssäkerhet
Motion 2020/21:3538 av Margareta Cederfelt (M)
Totalförsvaret

Motion 2020/21:2944 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Samhällets motståndskraft – en stärkt krisberedskap och ett stärkt civilt försvar

Motion 2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M)
Stärkt civilt försvar och krisberedskap

Motion 2020/21:3087 av Edward Riedl (M)
Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2020/21:2286 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Modernisera systemet för krisinformation

Motion 2020/21:2253 av Sten Bergheden (M)
Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen

Motion 2020/21:2247 av Lars Hjälmered (M)
Åtgärder för att värna transporter och mobilitet i händelse av kris

Motion 2020/21:2245 av Anders Hansson (M)
Rakel

Motion 2020/21:1665 av Malin Larsson m.fl. (S)
Civilt försvar med en livsmedelsberedskap för framtiden

Motion 2020/21:1433 av Hanna Westerén (S)
Totalförsvarsförmåga

Motion 2020/21:1010 av Eric Palmqvist (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2020/21:2285 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Förmågan att möta biologiska smittor i framtiden

Motion 2020/21:2284 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Livsmedelstrygghet i händelse av kris

Motion 2020/21:2281 av Anders Hansson (M)
Införandet av en skyddsrumsavgift

Motion 2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Totalförsvarsmotion

Motion 2020/21:303 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Försvarsmaktens stöd till det civila samhället

Motion 2020/21:1608 av Lars Thomsson (C)
Samexistens mellan militära och civila verksamheter

Motion 2020/21:3097 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)
Översyn av ansvar för krisberedskap

Motion 2020/21:2717 av Lars Jilmstad (M)
En kommission för stärkt beredskap

Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner

Motion 2020/21:1959 av Lotta Finstorp (M)
Befolkningstillväxt och behovet av fler skyddsrum

 

Diverse frågor relaterat till försvaret
Motion 2020/21:2987 av David Josefsson (M)
Försvarsmaktens möjligheter att bedriva övningsverksamhet

Motion 2020/21:2583 av Marie-Louise Hänel Sandström och David Josefsson (båda M)
Värna det försvarshistoriska arvet i Göteborg

Motion 2020/21:2259 av Sten Bergheden (M)
Öka vår försvarsförmåga

Motion 2020/21:2280 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2020/21:2283 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerförmåga

Motion 2020/21:191 av Matheus Enholm och Josef Fransson (båda SD)
Uniformsneutralitet inom Försvarsmakten

Motion 2020/21:3011 av Lars Püss (M)
Rikets säkerhet och miljöbalken

 

Kompetensförsörjning, frivillig- och personalfrågor
Motion 2020/21:3438 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökat stöd för veteraner

Motion 2020/21:3266 av Allan Widman m.fl. (L)
Utökat stöd och utmärkelser för civila och militära veteraner

Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

 

Internationella frågor samt nedrustning
Motion 2020/21:649 av Björn Söder m.fl. (SD)
Internationella militära insatser

Motion 2020/21:3292 av Martin Ådahl (C)
Vapenexport till Saudiarabien

Motion 2020/21:1900 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S)
Kärnvapen

Motion 2020/21:1881 av Joakim Järrebring och Aylin Fazelian (båda S)
Förbjud införsel av kärnvapen (FISE)

Motion 2020/21:1625 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen

Motion 2020/21:2009 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar

Motion 2020/21:7 av Robert Stenkvist (SD)
Regeringen ska godkänna utländska investeringar av strategisk betydelse

 

Lokala och regionala aspekter
Motion 2020/21:3542 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Försvaret av Sydsverige
Motion 2020/21:3465 av David Josefsson (M)
Försvaret av Göteborg och västkusten

 

Listan ovan är inte fullständig, utan ett urval för försvars- och säkerhetsföretagens verksamheter relevanta politiska viljeriktningar.