SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group (NIAG)

Nato Industrial Advisory Group (NIAG) är ett organ som föreningen särskilt vill lyfta fram som en möjlighet för företagen att hitta nya internationella partners inom olika studier och projektutlysningar.

De internationella samarbetena inom ramen för försvar och säkerhet är högaktuella och SOFF får på nästan daglig basis, information om nya studier och projekt som bedömt skulle kunna vara av intresse för många av våra medlemmar.

Nato har förstått behovet av ett nära engagemang med säkerhets- och försvarsföretag. Därför skapades NIAG – ett rådgivande organ med ledande företagsaktörer inom Nato och dess partnerländer. Sverige är en av dessa partnerländer och sedan 2014 har vi även ett individuellt partnerskap med Nato (Enhanced Opportunities Programme, förkortat EOP). Baserat på behov, vilja och förmåga ger EOP Sverige en möjlighet utveckla samarbetet med Nato  och utbyta erfarenheter och kunskap med Nato. NIAG består av branschrepresentanter från respektive medlemsstat där var och en fungerar som en kontaktpunkt och talesman för de företag som finns i respektive land.

Vad är NIAG och på vilket sätt kan SOFF:s medlemsföretag dra nytta av organisationen?
SOFF är utsedda av regeringen att representera Sverige i dess styrelse samt vara kontaktnod för de utlysningar Nato gör inom ramen för NIAG. Nyligen aviserade Nato att de kommer att satsa ett antal miljarder dollar på innovationsprogram med fokus på omvälvande teknologier. Genom Sveriges partnerskapsroll med Nato får företag i Sverige delta i de flesta programmen. Här finns med andra ord goda möjligheter för SOFF:s medlemsföretag att delta och ta plats i flertalet intressanta studier.

SOFF-portalen läggs samtliga studier och möten kopplade till NIAG upp.

Vill du och ditt företag veta mer/engagera er inom ramen för NIAG, hör av er till Matilda.