Inlägg av: camilladattermark

Finland och Sverige siktar på fler samarbeten

Pressmeddelande 2021-09-28 Den 29 september genomförs en försvarsmarknadsdag på finska ambassaden i Stockholm där de svenska och finska försvarsmakternas framtida

Säkra IT-system avgörande för totalförsvaret

Sen den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft våren 2019 har området säkerhetsklassad information blivit mer aktuellt än någonsin. I den

Nytt läge för framtidens stridsflyg

I rollen som teknikchef följer Lisa Åbom teknikutvecklingen inom luftdomänen och tittar på dagens och framtidens hotbild, för att se