Hoppa till innehåll
22 sep 2022
Akademisk praktik VT2023

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. De internationella dimensionerna genomsyrar vår verksamhet – inte minst nordiska, europeiska och transatlantiska. Till våren 2023 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i Stockholm med inriktning a) cyberförsvar, och/eller b) samhällssäkerhet och totalförsvar, och/eller c) kompetensförsörjning, och/eller c) miljö- och hållbarhet. Om du är en social person som gillar att komma med idéer, nätverka, tänka kreativt, och skriva rapporter …

Läs mer
6 jul 2022
Almedalen 2022 – topp 5 seminarier att se i efterhand

Seminarierna utgör en viktig arena för de offentliga diskussioner och kombinationen med tillgängligheten skapar en anda av öppenhet och gemenskap. SOFF medverkade och arrangerade flera seminarier, fast vi vill också lyfta några av de fantastiska seminarier som vi lyssnade på. Kunskapen ute i samhället inom olika områden är en ynnest till källa för förståelse och utveckling. Våra fem bästa tips på seminarier ni inte vill missa att se i efterhand; 5. Skyddsrum eller cyberförsvar – hur ska totalförsvaret rustas för framtiden? Försvarsmyndigheterna med bl.a. Robert Egnell, Försvarshögskolan; Mikael Granholm, Försvarsmakten, Charlotte Petri Gornitzka, MSB och Charlotte von Essen, Säkerhetspolisen, resonerar …

Läs mer
27 jun 2022
Branschstatistik 2021 – Historisk tillväxt på försvarsmarknaden

Sammanfattning statistiken: • Branschen omsatte året 2021 närmare 48 miljarder kronor. • Jämfört med föregående år är det en ökning på 12,9% (näst största ökningen efter kalla krigets slut). • Ett starkt år på svenska marknaden ger den lägsta exportandel på två decennier. Omsättningen Tillskillnad från 2020, då marknaden som en effekt av nedstängningen var oförändrad, blev året 2021 ett betydande tillväxtår. Den totala omsättningen 2021 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 47 972 miljoner kronor (jämfört med 42 476 mkr året innan). En märkbar skillnad från föregående år var att flera …

Läs mer
19 maj 2022
”Hela det politiska arbetet måste ta hänsyn till hotbilden nu”

Som försvarspolitisk talesperson (och landsbygdspolitisk talesperson) för Centerpartiet, inleder Bäckström med att betona totalförsvar som hela samhället och hela landets angelägenhet. För att stärka Sveriges försvarsförmåga är den civila beredskapen minst lika viktig som den militära, fortsätter Bäckström. För att stärka det civila försvaret behövs en lika tydlig plan som för det militära försvaret. Bäckström lyfter särskilt fram att finansieringen av det civila försvaret behöver tydliggöras. Ett starkt totalförsvar förutsätter också att hela landet, stad som landsbygd, integreras. Bäckström lyfter kommunernas viktiga roll där Centerpartiet vill prioritera resurser i kommande förhandlingar. Bäckström lyfter också hur utmaningarna i det svenska jordbruket …

Läs mer
19 maj 2022
SOFF om medlemskap i Nato

Vi ser samlat positivt på ett medlemskap förutsatt att det är viktigt att detta också erbjuder företagen utvecklingsmöjligheter. Föreningen har sedan 2004 utgjort kontaktnod för svenska företag till Nato. I denna egenskap agerar vi efter beslut av regeringen. Frågan om hur företagen i Sverige möter upp Natos arbete inom resiliens (och dess koppling till totalförsvaret) är en fråga där arbetet och vår roll nu kommer att accelerera. Men även på innovationsområdet, där SOFF agerar kontaktnod för utlysningar och studier inom Natos innovationsprogram. Medlemsföretag kan läsa mer och ta del av analys på ”SOFF-Portalen”. SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group …

Läs mer
8 apr 2022
”Nu är konferensernas tid förbi, och beredskapsplaneringens tid här”

Jonson inledde med att väst nu behöver en ny säkerhetsordning eftersom den gamla fallit samman. Han konstaterade också att det råder otakt mellan den militära och den civila beredskapen, och att den relativt tydliga utvecklingstrappan på militär sida saknas på den civila. Den civila motståndskraften är inte god enligt Jonson, och från pandemin kan fyra lärdomar dras för utvecklingen framåt: • författningsberedskapen för kris behöver utvecklas • regeringskansliets ledningsförmåga behöver stärkas • lagerhållning av viktiga produkter brister • samverkan med näringslivet behöver utvecklas, då denna kollapsade i början av pandemin eftersom det offentliga inte hade förmåga att möta upp Avseende …

Läs mer
8 mar 2022
Akademisk praktik HT2022

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till hösten 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i Stockholm med inriktning mot något av våra sakområden; cyberförsvar, samhällssäkerhet, totalförsvar, kompetensförsörjning eller miljö- och hållbarhet. Du behöver dock inte nödvändigtvis studera exempelvis statsvetenskap eller militärhistoria eller liknande av relevans för de specifika sakområdena. Det viktiga är ett intresse för området även om du kanske …

Läs mer
21 feb 2022
”Staten måste bli tuffare mot kommuner och regioner i försvars- och beredskapsarbetet”

Falkhaven underströk partiets engagemang för det civila försvaret, och partiviljan att tillföra ytterligare resurser för dess återuppbyggnad både i närtid och på sikt. Att skapa en bred robusthet och motståndskraft i samhällets kritiska infrastruktur prioriteras, och kompletteras med åtgärder som behövs när/om krisen eller kriget likväl kommer. Här nämndes exempelvis lagerhållning av strategiskt viktiga varor. Bristande försörjningssäkerhet, det stora beroendet av import, och okontrollerade försörjningskedjor lyftes som stora sårbarheter för svenskt totalförsvar, där Falkhaven underströk behovet av att öka vetskapen om var sårbarheter finns. Just in case, snarare än just in time, måste genomsyra den samhällsviktiga verksamheten enligt Falkhaven. Det …

Läs mer
12 feb 2022
”Staten måste vara proaktiv gentemot näringslivet, och värna företag i Sverige”

Ottosson inledde med frågornas prioritet i ljuset av dagens försämrade säkerhetsläge i Europa, och att de ryska kraven på en ny säkerhetsordning än tydligare sätter totalförsvar, civilt försvar och cyberförsvar på agendan. Ottosson betonade att beslut rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, inklusive internationella samarbeten, fattas i Sverige och ingen annanstans. Ottosson manade till viss självkritik sett till att det civila försvaret är ett eftersatt område där acceleration måste ske och resurser tillföras. Han underströk vikten av en närtida ekonomisk satsning på civil sida, vid sidan av den satsning som görs på det militära försvaret, bland annat för det civila försvarets …

Läs mer
Klas Wåhlberg
20 jan 2022
”Att hantera EU-frågorna ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv ter sig helt centralt ”

– Totalförsvarsfrågorna är på väg att få en mycket större plats på agendan, och inte bara för de som är intresserade, utan av skäl som omvärlden gör det tydligt för oss, säger Klas Wåhlberg, ny styrelseledamot i SOFF. Klart är att Wåhlberg går in i styrelsen för SOFF under en turbulent säkerhetspolitisk tid. Intervjun görs samma vecka i januari som svenska soldater patrullerar på Visbys gator och tre ryska landstigningsfartyg flyttats in i Östersjön. I bakgrunden finns Rysslands mobilisering av tiotusentals soldater vid gränsen mot Ukraina och pågående möten mellan bland annat USA och Ryssland i samband med ryska krav …

Läs mer