Hoppa till innehåll
23 mar 2023
Stadgar
Läs mer
23 mar 2023
Verksamhetsplan 2023
Läs mer
23 mar 2023
Medlemsfolder (English)

Read more about our work, organization and the issues we pursue in our member folder.

Läs mer
23 mar 2023
Medlemsfolder

Läs mer om vårt arbete, organisation och de frågor vi driver i vår medlemsfolder.

Läs mer
23 mar 2023
Medlemskriterier

Läs mer om vilka medlemskriterier samt åtaganden vid medlemskap som finns fastställda i föreningens stadgar.

Läs mer
23 mar 2023
Därför är vi medlemmar

Vi intervjuade några av våra medlemmar om varför de har valt att bli medlemmar, vilken nytta medlemskapet harinneburit för dem och om det finns någonting specifikt med medlemskapet som betyder extra mycket.

Läs mer
15 mar 2023
Remissvar angående skärpta krav vid säkerhetsprövning

SOFF:s remissvar över Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning (Ju2022/01969)

Läs mer
15 mar 2023
Slutrapport – Projekt Grön Omställning

SOFF har, tillsammans med myndigheten Försvarets materielverk (FMV) samt företagen BAE Systems (Bofors och Hägglunds), GKN Aerospace Sweden och Saab, arbetat med det Vinnova-finansierade projektet ”Projekt Grön Omställning”. Projektet har syftat till att ta fram underlag för att underlätta industrins omställning till cirkularitet och hållbarhet samt förstärka global konkurrenskraft och svensk försörjningstrygghet.

Läs mer
15 mar 2023
Policy PM: Totalförsvaret

Hur ser SOFF på ett nytt totalförsvar? I detta policy-PM samlar vi 12 frågor och svar.

Läs mer
15 mar 2023
Skrivelse till MSB angående utveckling av det civila försvaret

Ta del av SOFF:s rekommendationer till MSB inför fortsatt arbete att utveckla det civila försvaret som en del av totalförsvaret.

Läs mer