Försvarsentreprenörsdagen 2022

Samtal mellan ÖB Micael Bydén och SOFF:s ordförande för SMF-gruppen Carl Jonasson, vd SnigelDesign

Den 30 augusti arrangerar SOFF ett seminarium främst riktad till försvarsentreprenörer.

Försvaret av Sverige kräver duktiga, vassa små och medelstora företag med nya innovationer och lösningar.

Dagen har fokus på mindre företags möjligheter inom upphandling och samarbete – samt på företagens erbjudanden.

I seminariet kommer bland annat Försvarsmakten, FMV och Försvarsdepartementet medverka. Seminariet inleds av Överbefälhavare Micael Bydén.

Seminariet hålls mellan kl. 09.00 och 17.00, därefter ett mingel.

Försvarsentreprenörsdagen riktar sig till:
❶ Företag som vill växa på försvarsmarknaden genom att skapa nya affärer och samarbeten.
❷ Företag som idag inte är verksamma på försvarsmarknaden, men vill träffa företag eller förstå förutsättningarna.
❸ Etablerade större företag som vill förstå det erbjudande mindre företag har.
❹ Beslutsfattare på myndigheter som vill öka sin kunskap om marknaden och lära känna företagen.

Varför en dag för försvarsentreprenörer?
Mindre företag (SMF) utgör en stor och viktig, men inte alltid så uppenbar, del av försvarsmarknadens ekosystem och därmed till förmågan. Både som underleverantörer till de stora aktörerna och direktleverantörer till FMV och Försvarsmarknaden. SMF är ofta högt specialiserade företag med spetskompetens inom sin nisch, präglade av innovativitet, flexibilitet och entreprenörsskap.

Företagen har samma utmaningar som större företag (prioritering mellan det löpande operativa och det mer långsiktigt strategiska, kompetensförsörjning, finansiering t ex), men ofta har mindre företag samtidigt mindre möjligheter. Exempelvis begränsade resurser till administrativt arbete, att söka stöd och bidrag, delta i olika arrangemang och extraaktiviteter. Det blir särskilt kännbart på en reglerad marknad som försvarsmarknaden, där trösklarna ofta är höga.

Vissa saker måste företagen lösa själva. Exempelvis se till att vara attraktiva arbetsgivare, t.ex. för att locka kompetenta medarbetare. Samtidigt är det staten som styr hur marknaden fungerar, varför myndigheter och institutioner direkt reglerar förutsättningarna. Många av dagens lösningar för finansiering, exportstöd, mm, är inte tillämpliga på SMF.

Försvarsentreprenörsdagen är ett sätt att skapa dialog och att initiera nya samarbeten, med ofta enkla former, som på relativt kort sikt kan leda till goda affärer.

Läs mer om SOFF:s arbete för mindre företag.