Banner Swedish Security Forum´22

Swedish Security Forum

SOFF arrangerar i juni Swedish Security Forum ´22 för diskussion om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.

Den 28-29 juni samlar vi representanter från olika organisationer för att utbyta åsikter, diskutera och debattera den säkerhetspolitiska utvecklingen brett.

Inbjudan tillställs inbjudna under mars och är personlig. För representanter från företag meddelas instruktioner i veckobrev. Vänligen kontakta Robert för mer information.