Nyheter


”Staten måste bli tuffare mot kommuner och regioner i försvars- och beredskapsarbetet”

Falkhaven underströk partiets engagemang för det civila försvaret, och partiviljan att tillföra ytterligare resurser för dess återuppbyggnad både i närtid

”Staten måste vara proaktiv gentemot näringslivet, och värna företag i Sverige”

Ottosson inledde med frågornas prioritet i ljuset av dagens försämrade säkerhetsläge i Europa, och att de ryska kraven på en

Klas Wåhlberg

”Att hantera EU-frågorna ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv ter sig helt centralt ”

– Totalförsvarsfrågorna är på väg att få en mycket större plats på agendan, och inte bara för de som är

Ny webbplats om Sveriges säkerhet

Många har kämpat för det öppna och demokratiska Sverige vi har idag. Vår omvärld har samtidigt förändrats. Den ökande geopolitiska

Totalförsvar tema när Femme Defence gästade SOFF

Tillsammans med Femme Defences medlemmar diskuterades såväl utmaningar som möjligheterna med uppbyggandet av civilt försvar. En av de slutsatser som

Ohållbara företag, ohållbart försvar?

Målet med taxonomin är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt

Cyberförsvarsforskning – erfarenheter från workshop

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är

En strategisk kompass för Europas säkerhet

Hotbildsanalysen bör just betraktas som en vägledande strategisk kompass för hur EU de kommande åren ska hantera växande hot i

2025 tittar på en cyberkarriär

SOFF jobbar med att bredda bilden av cyberbranschen och att lyfta förebilder som dagens unga kan identifiera sig med. Vad

Cyberattacker mot industrin

– Cyberattacker i värdekedjor ökar där angriparen, ofta statsunderstödd, riktar attacken mot en leverantör för att i slutändan kunna slå