Hoppa till innehåll
1 feb 2023
Företagens medverkan i totalförsvaret
SOFFs medlemsgrupper för Samhällssäkerhet, Cyberförsvar och Säkerhetsskydd bjuds in till ett gemensamt samtal på temat ”Företagens medverkan i totalförsvaret – för ett starkare totalförsvar”. Avsikten är att diskutera förslag, viktiga behov som företagen identifierar, samt på vidare förutsättningar för att dessa ska kunna införlivas. Utifrån aktiviteten tar SOFF kansli fram en sammanfattning med de viktigaste …
Läs mer
2 feb 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 2 februari 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Mötet gästas denna gång av GD FMV. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
8 feb 2023
Att sälja på försvarsmarknaden – juridisk introduktion
Affärer på försvarsmarkanden har vissa karaktäristiska särdrag och andra regelverk än de som normalt styr marknaden blir tillämpliga och får stor betydelse. Några exempel är; särskilda upphandlingsregler, specifika avtalsvillkor, exportkontroll och sekretess. Hur ser det rättsliga ramverket ut? För att utveckla marknaden krävs kunskap och öppenhet. För SOFF är detta en viktig del i vårt …
Läs mer
8 mar 2023
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 8 mars kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. Ordförande är Björn Uggla, Saab och vice ordförande är Peter Engberg, Partnertech. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
8 mar 2023
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 8 mars kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. Ordförande är Mikael Enberg, Saab, och vice ordförande …
Läs mer
21 mar 2023
Mötesplats Samhällssäkerhet 2023
Den 21-22 mars arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet. Mötesplatsen riktar sig till de som är engagerade i frågor rörande samhällssäkerhet, totalförsvar, krisberedskap och strategiskt säkerhetsarbete. SOFF kommer liksom tidigare år att engagera sig i mötesplatsen. För mer information för SOFF:s medlemmar, vänligen kontakta Kristina Syk på SOFF.  
Läs mer
20 apr 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 20 april 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
11 maj 2023
Föreningsstämma
Säkerhets- och försvarsföretagen välkomnar föreningens medlemsföretag till föreningsstämma. Stämma hålls onsdagen den 11 maj 2023 och beslutar bland annat om föreningens principer, ramar samt utser styrelse. I samband med stämman genomförs även ett seminarium och ett mingel. I år sker stämman endast fysiskt på At Six i Stockholm. Detta eftersom föreningen med över 150 medlemmar …
Läs mer
23 maj 2023
Fördjupningsseminarier 2023
Fördjupningsseminarier 2023 kommer att hållas den 23 – 24 och 30 – 31 maj. Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering. Fördjupningarna kommer att beröra områden så som: Kommersiellt Tjänst FoU Logistik Ledningssystem Armé Marin Flyg Exakt datum för när respektive halvdagsseminarium kommer att genomföras kommer att publiceras lite längre fram. Vi kommer …
Läs mer
31 maj 2023
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 31 maj kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. Ordförande är Mikael Enberg, Saab, och vice ordförande …
Läs mer
31 maj 2023
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 8 mars kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. Ordförande är Björn Uggla, Saab och vice ordförande är Peter Engberg, Partnertech. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer
7 jun 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 7 juni 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte.