Kalendarium

Banner Swedish Security Forum´22

Swedish Security Forum

SOFF arrangerar i juni Swedish Security Forum ´22 för diskussion om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Den 28-29 juni samlar vi

Stockholm

28 - 29 juni 2022

Plats Meddelas deltagarna.
Tid Meddelas deltagarna.

Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor

Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta

Länk (digitalt)

24 augusti 2022

Plats Endast digitalt (via länk)
Tid Kl. 09.00-12.00

Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet

Den 30 augusti kl. 09.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet och civilt försvar möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare,

Stockholm Länk (digitalt)

30 augusti 2022

Plats Digitalt via länk samt fysiskt på Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl. 09.00-12.00

Försvarsentreprenörsdagen 2022

Den 30 augusti arrangerar SOFF ett seminarium främst riktad till försvarsentreprenörer. Försvaret av Sverige kräver duktiga, vassa små och medelstora

Stockholm

30 augusti 2022

Plats Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl. 09.00-17.00 (följt av mingel)

Möte med medlemsgrupp Tjänster

Den 6 september 2022 kl. 13.00 – 15.30 har medlemsgrupp Tjänster möte Arbetsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i

Stockholm Länk (digitalt)

6 september 2022

Plats Storgatan 5 eller digitalt via Microsoft Teams
Tid 13:00-15:30