Strategi- och verksamhetsplan 2018

Strategi- och verksamhetsplan för året 2018 beskriver föreningens övergripande syfte, målsättningar och fokus för 2018