Hoppa till innehåll

Medlemsgrupper

Här bedrivs vår kärnverksamhet tillsammans med medlemsföretagen.

Kärnan i vår verksamhet utgörs av våra medlemsgrupper. I dessa bereds föreningens positioner i sakfrågor, hanteras remisser samt planeras för aktiviteter inom respektive område. Kansliet är sammanhållande och i grupperna ingår representanter för medlemsföretagen.  

Medlemskap och deltagande i grupperna kräver inte medlemskap i SOFF, utan gruppen, ordföranden eller generalsekreteraren har rätt att adjungera myndigheter och företag (dock max tre möten under ett år för icke-medlemsföretag) till gruppens arbete. Externt ”nätverkande” kan vara en viktig komponent för grupperas arbete, inte minst för att öka kompetens eller stärka legitimiteten. 

Medlemsgrupperna arbetar i tematiska områden i långsiktiga, ofta tekniska och juridiska ämnesfrågor. Arbetet i grupperna tar avstamp i föreningens verksamhetsplan och rapporteras till generalsekreteraren. Flera medlemsgrupper har därtill särskilda projektplaner. Varje möte dokumenteras och följer föreningens uppförandekod samt etiska riktlinjer. 

Cyberförsvar

Gruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utifrån en av gruppen fastställd handlingsplan.

Ordförande

Richard Oehme

Knowit

Vise ordförande

Mattias Wallén

SSC

Ronja Ahlberg Ansvarig Cyber 08-782 08 85 0722-32 78 78 ronja.ahlberg@soff.se
Kontaktperson på kansli

Exportkontroll

Gruppen arbetar med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet.

Ordförande

Björn Uggla

Saab

Vise ordförande

Peter Engberg

Partnertech

Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 0702-83 56 90 robert.limmergard@soff.se
Kontaktperson på kansli
 
Relaterat: Nyheter Evenemang

Forskning och utveckling

Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten, bl.a forskningsfinansiering och upphovsrättsliga frågor. De nationella forsknings- och innovationsprocesserna (inte minst ny proposition) samt de europeiska försvarsforskningsinitiativen är centrala.

Ordförande

Katarina Björklund

Saab

Vise ordförande

Johan Roseen

Thales

Camilla Dättermark Ansvarig administration och ekonomi 08-782 08 39 0722-32 78 78 camilla.dattermark@soff.se
Kontaktperson på kansli
 
Relaterat: Nyheter Evenemang

Internationella affärer

Gruppen är ett forum för att forma dialogen och samordningen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om exportfrämjande, exportkrediter, industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden. Gruppen bevakar trenderna på området i form av erfarenhetsutbyte.

Ordförande

Camilla Dättermark

Ansvarig administration och ekonomi

Vise ordförande

Robert Limmergård

Generalsekreterare

Annika Avén Ansvarig Cyberförsvar 08-782 08 79 072-540 11 61 annika.aven@soff.se
Kontaktperson på kansli