Hoppa till innehåll

Styrelse

Säkerhets- och försvarsföretagens styrelse instruerar generalsekreteraren och beslutar bl.a. om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och medlemsgrupper.

Säkerhets- och försvarsföretagens styrelserepresentanter verksamhetsåret 2020/2021:

Föredragande: Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF

I enlighet med SOFF stadgar är minst två av styrelseplatserna vikta för företagsrepresentanter från mindre företag.

+100 medlemsföretag ger styrka!

Tillsammans driver vi frågor för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Styrelsen inriktar de långsiktiga målen, medlemsgrupperna bereder föreningens förslag och verksamheter.

Under året 2021 bedrevs verksamheten i 13 medlemsgrupper. Totalt höll medlemsgrupperna ifjol 58 möten där 413 olika individer från medlemsföretag och myndigheter medverkade.

För med information om styrelsens arbete:

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 0702-83 56 90 robert.limmargard@soff.se
Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte.